Загальна інформація

Іноземці – особи, які не мають польського громадянства – приймають участь в наборі студентів на навчання за тими самими правилами, що і поляки. Першим етапом набору на навчання є інтернет-реєстрація. Після входу на веб-сайт: www.rekrutacja.ukw.edu.pl слід створити аккаунт абітурієнта в рекрутаційній системі УКВ:

Під час реєстрації іноземець, на відміну від громадян Польщі:

 1. не подає результатів шкільних випускних іспитів (бакалавр) або оцінки з диплому і середній бал за навчання (магістр);
 2. вкладці Освіта (Wykształcenie ) додає скан-копію документу, який допускає до вступу до вищого навчального закладу разом з перекладом на польську мову.

Оцінки перераховуються працівниками УКВ на польську систему оцінювання.

Необхідні документи:

 • Документ, який дає право до вступу до вищого навчального закладу з печаткою апостилю або легалізований в країні видачі(напр. атестат про середню загальну освіту, диплом бакалавра); 
  Абітурієнти з України звільняться з обов'язку проставлення апостилю на документах, що дають право на навчання, якщо вони додають до атестату чи диплому довідку з https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/.
 • Засвідчення про знання польської мови на рівні В1, тобто засвідчення про закінчення курсів або сертифікат, що підтверджує мовні навички;
  • ідтвердженням знання мови також є свідоцтва або дипломи шкіл чи вищих навчальних закладів, де заняття проводилися польською мовою.
  • ідтвердженням знання мови також є Карта Поляка.
  • бітурієнти, які не мають документа, який підтверджує їх знання польської мови на рівні принаймні B1, повинні скласти мовний іспит, проведений університетом.
 • абітурієнт повинен роздрукувати зі свого аккаунту в рекрутаційній системі та підписати: декларацію про прийняття до вищого навчального закладу (deklaracja o podjęciu studiów), заяву на вступ до вищого навчального закладу (podanie o przyjęcie nastudia).
 • підтвердження оплати за електронний студентський квиток (22PLN);
 • особи, які мають право на звільнення від оплати за навчальні послуги – документ, що підтверджує це право, наприклад, Карта Поляка, карта сталого побиту, сертифікат, що підтверджує знання польської мови, як іноземної, на рівні С1.
 • випадку, коли кандидат неповнолітній, необхідний дозвіл від юридичного опікуна.

Документи, які становлять підставу до прийняття на навчання в вищому навчальному закладі:

А. Навчання на І науковому рівні та п’ятирічне нероздільне навчання на магістратурі

 • атестат зрілості, що видається в польській системі освіти або
 • засвідчення про результати міжнародних випускних іспитів International Baccalaureate або європейських випускних іспитів European Baccalaureate або
 • свідоцтво про закінчення середньої школи з додатком до атестату, які були видані в закордонній системі освіти, разом з перекладом на польську мову.

Свідоцтва написані іншою мовою, ніж польська, повинні бути перекладені на польську мову польським присяжним перекладачем або закордонним перекладачем і підтверджені діючим консулом Республіки Польщі.

У разі сумніву, університет залишає за собою право вимагати від абітурієнта засвідчення про те, що свідоцтво допускає до вступу до вищого навчального закладу в країні його видачі.

Б. Навчання на II науковому рівні

 • диплом про закінчення навчання І наукового рівня або п’ятирічного нероздільного навчання на магістратурі, що виданий в польській системі вищої освіти разом із засвідченням про середній бал за навчання або
 • засвідчення про закінчення вищого навчального закладу в польській системі вищої освіти, що містить оцінку, яка знаходиться на дипломі разом із засвідченням про середній бал за навчання або
 • диплом про закінчення навчання І наукового рівня, виданий в закордонній системі вищої освіти, що допускає до вступу на ІІ науковий рівень в країні видачі диплому, а також, додаток до диплому або засвідчення, підтверджене навчальним закладом, який містить оцінки разом з перекладом на польську мову.

Дипломи, додатки i засвідчення написані іншою мовою, ніж польська, повинні бути перекладені на польську мову польським присяжним перекладачем або закордонним перекладачем та підтверджені діючим консулом Республіки Польщі.

Після отримання статусу «Кваліфікація до вступу» (wstępna kwalifikacja) в рекрутаційній системі, слід подати документи в Welcome Centre – вул. Ходкевича 30, корпус Б, кабінет 209 (ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pokój 209) згідно з термінами рекрутації

Документи може подавати особа, яка не є абітурієнтом, але не потрібно писати довіреність. Довіреність потрібна, якщо кандидат хоче уповноважити іншу особу приймати рішення про хід процедури вступу від її імені, наприклад, управління документами - перенесення документів на інший напрямок, зміна декларації про вступ до навчального закладу.

Документи, необхідні для легалізації перебування в Польщі (рішення та довідка про вступ до навчання), будуть надіслані на кореспондентську адресу, вказану в рекрутаційній системі. Кандидат може вказати свого представника - одержувача в Польщі, тобто особу, якій будуть надіслані документи.

Абітурієнти, які не мають документа, який підтверджує їх знання польської мови на рівні принаймні B1, повинні скласти мовний іспит, проведений університетом.

Вступні іспити

Вступні іспити обов’язкові для вступу на наступні напрямки: Артистичне навчання в галузі музичного мистецтва, а також логопедія.

На інших напрямках відбувається конкурс з екзаменаційних оцінок після школи або з диплому по закінченню вищого вузу. Умовою для вступу на напрямки: англійська філологія, прикладна лінгвістика англійська з німецькою (без знання німецького), прикладна лінгвістика англійська з арабською є зданий екзамен з предмету англійська мова.

Умовою для вступу на напрямки: германістика (для кандидатів зі знанням німецької), а також прикладна лінгвістика німецька з російською є зданий екзамен з предмету німецька мова.

Умовою для вступу на напрямки: англійська філологія, прикладна лінгвістика англійська з німецькою (зі знанням німецької) є зданий екзамен з предмету англійська та німецька мови.

В разі сумнівів просимо звертатися до Бюро Міжнародної Співпраці УКВ

E-mail: welcome@ukw.edu.pl
Телефон: +48 52 341 93 89