Навчання польською мовою

Ми здійснюємо підготовку фахівців згідно з Болонською системою, яка є обов’язковою у всьому Європейському Союз.

Навчання польською мовою

Студенти навчаються за трирівневою системою:

  • Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» (3 роки) або «Інженер» (3,5 роки)
  • Навчання другого освітньо-кваліфікаційного рівня – «Магістр» (2 роки)
  • Навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня – «Кандидат наук» (4 роки)
  • Завдяки цьому дипломи Університету Казимира Великого визнаються у всій Європі.

Наступною перевагою уніфікації є можливість навчання протягом одного чи двох семестрів в іншому університеті в Польщі в рамках програми MOST або в одній із країн світу в рамках програми ERASMUS.

Адміністрування навчального процесу здійснюється за допомогою електронної системи, яка полегшує студентам доступ до всієї інформації, як, наприклад, результати екзамену чи запис на заняття через інтернет. Крім цього, студенти отримують електронний студентський квиток, який також виконує функцію проїзного квитка для користування міською комунікацією.

ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

Військова наука
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Гуманістика другого покоління
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Європейська регіоналістика
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Журналістика та соціальна комунікація
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Інноваційність та адміністрування у публічному секторі
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Іноземна філологія (англійська, німецька, російська)
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Історія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»,
третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Культурознавство
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Літературознавство
Навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Міжнародні відносини
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Мовознавство
Навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Національна безпека
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Політологія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»,
третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Польська філологія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Прикладна лінгвістика
(мови: англійська з німецькою, англійська з арабською, англійська з російською, німецька з російською, російська з китайською)

Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Редагування та едиторство
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Управління у сфері культурної спадщини та охорони пам’яток культури
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Управління національною безпекою
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Туристичні послуги і екскурсійна діяльність

Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

ВІДДІЛ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Педагогіка
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»,
третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Педагогіка в молодшій школі
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Ресоціалізаційна педагогіка
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Соціальна робота
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Психологія
Повний магістерський курс (5 років), навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Логопедія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ НАУК

Адміністрація
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Економіка
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Філософія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Наукова інформація та бібліотекознавство
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Соціологія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Підприємницьке право
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЗДОРОВ’Я ТА ТУРИЗМУ

Географія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Кризове управління в середовищі
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»

Ревіталізація водних шляхів
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Туризм та рекреація
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Фізичне виховання
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Біологія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»,
Навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

Біотехнологія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Охорона довкілля
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Управління природокористуванням
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Екологія
Навчання третього освітньо-кваліфікаційного рівня «Кандидат наук»

ВІДДІЛ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ТЕХНІКИ

Безпека та гігієна праці
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»

Інженерія техніки безпеки
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»

Інформатика
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»

Математика
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Матеріальна інженерія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»

Мехатроніка
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Технічно-інформатична інженерія
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Фізика
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,
другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

ВІДДІЛ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Артистична освіта в галузі музичного мистецтва
Навчання першого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Навчання другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»